Chcete si zostaviť vlastnú fotovoltickú elektráreň, ale bojíte sa všetkých papierovačiek spojených s legalizáciou elektrárne u distribučnej spoločnosti? Pripravili sme pre Vás krátky zoznam bodov, ktoré proces legalizácie fotovoltickej elektrárne určite zjednodušia.

Západoslovenská distribučná
spoločnosť

Odoslanie elektronickej žiadosti o pripojenie malého zdroja na stránke distribučnej spoločnosti.

Do jedného mesiaca dostanete od distribučnej spoločnosti odpoveď. V prípade kladnej odpovede dostanete aj zmluvu o pripojení, ktorú treba podpísať.

Následne s distribučnou spoločnosťou potrebujete podpísať zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a takisto uzatvorte zmluvu o prebytkoch

V tomto štádiu môžete svoju fotovoltickú elektráreň namontovať

Po montáži je potrebné vypracovať projekt a revíznu správu. Tieto dokumenty zašlite distribučnej spoločnosti.

Distribučná spoločnosť Vám zašle zmluvu o prístupe, ktorú je potrebné podpísať a zaslať naspäť.

Distribučná spoločnosť Vám vymení elektromer, obvykle do 10 dní.

Zašlite do distribučnej spoločnosti oznámenie o prevádzke a tiež zašlite oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO.

Stredoslovenská distribučná
spoločnosť

Odoslanie elektronickej žiadosti o pripojenie malého zdroja na stránke distribučnej spoločnosti.

Do jedného mesiaca dostanete od distribučnej spoločnosti odpoveď. V prípade kladnej odpovede dostanete aj zmluvu o pripojení, ktorú treba podpísať.

Následne s distribučnou spoločnosťou potrebujete podpísať zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a takisto uzatvorte zmluvu o prebytkoch

V tomto štádiu môžete svoju fotovoltickú elektráreň namontovať

Po montáži je potrebné vypracovať projekt a revíznu správu. Tieto dokumenty zašlite distribučnej spoločnosti.

Distribučnej spoločnosti je potrebné oznámiť termín spustenia systému.

Po zaevidovaní v distribučnej spoločnosti je tiež potrebné odoslať oznámenie o prevádzke.

Distribučná spoločnosť Vám vymení elektromer, obvykle do 10 dní.

Zašlite oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO.