Vitajte v eshope esun.sk!

Informácie na  info@esun.sk   |   Pon – Pia 09:00 – 17:00

pv_panel_banner

Typy fotovoltaických systémov – on-grid, off-grid a hybridný systém

Hlavným rozdielom medzi on-gridovým, off-gridovým a hybridným systémom, ako už napovedá názov, je v pripojení do verejnej elektrickej siete. On-gridový systém je do siete priamo zapojený, zatiaľ čo off-gridový systém funguje úplne nezávisle od siete a využíva energiu uloženú v batériách. Hybridný systém využíva výhody oboch systémov zapojenia.

To, ktorý z typov fotovoltaických systémov bude pre vás najvhodnejší, závisí na veľa faktoroch. Sú to napríklad – vaša spotreba elektrickej energie, to, či máte možnosť pripojiť sa k elektrickej sieti, koľko chcete zainvestovať, či rozmýšľate nad fotovoltaikou pre domácnosť alebo chatu…

On-gridový systém

On-grid systém teda znamená, že váš solárny systém je priamo pripojený k sieti a čerpá energiu z virtuálnej batérie vašej energetickej spoločnosti. Výhodou je, že ak vaše solárne panely prestanú fungovať, či už kvôli technickej poruche alebo kvôli nedostatku slnečného žiarenia a vo vašej virtuálnej batérií už nie je viac energie (čo je bežné v zimných mesiacoch) čerpáte elektrinu ďalej zo siete. Ďalšou výhodou je, že on-gridový systém je najlacnejší spomedzi týchto troch systémov, keďže nemusíte kupovať fyzickú batériu. Prebytočnú energiu môžete uložiť do virtuálnej batérie alebo ju môžete predať dodávateľovi energie.

Nevýhodou je, že ak dôjde k výpadku elektriny, vaše solárne panely nebudú fungovať, takže on-grid systém nie je vhodný v oblastiach, kde dochádza k výpadkom elektrickej siete často. Ďalšou nevýhodou je, že za čerpanie elektriny z virtuálnej batérie musíte platiť (transakčné poplatky). Nie je to ale ani zďaleka taký poplatok, ako za plnú cenu elektrickej energie od vášho dodávateľa.

Off-gridový systém

Off-grid systém je zapojený mimo siete a čerpá energiu z vašich fyzických batérií. Nevyužitú energiu, ktorá sa vyrobí cez deň, uloží do batérie a môžete z nej čerpať v noci alebo keď na panely nedopadá žiadne slnečné žiarenie. Veľkou výhodou tohto systému je, že nie ste závislí od výpadkov prúdu, keďže čerpáte energiu z batérie. Ak sa ale stane, že na fotovoltaické panely nedopadá dostatok slnečného žiarenia alebo nastala iná technická porucha a v batérii nemáte žiadnu energiu, budete bez elektriny.

Fyzické batérie ale môžu výrazne zvýšiť počiatočné náklady, čo je jednou z nevýhod tohto systému. Ďalšou nevýhodou je, že ho nie je možné použiť v domácnostiach, kde by sa používal každý deň, bez zapojenia do siete. Problém je v zimných dňoch. Keďže fotovoltaické panely v zamračených dňoch nevyrábajú dostatočnú energiu a batéria sa za tých slnečných dní nedokáže nabiť na celý rok, bolo by to v domácnostiach bez pripojenia do siete veľmi finančne náročné. Off-gridový systém je vhodný v oblastiach, kde nemáte možnosť pripojiť sa aj do verejnej siete.

Hybridný systém

Hybridný systém je zapojený do siete, no čerpá energiu z fyzickej batérie a spája výhody on-gridového a off-gridového systému. Podobne ako off-grid systém, energiu, ktorú nevyužil, uloží do batérií, z ktorých čerpá v noci a v zamračených dňoch. Ak napríklad dôjde k výpadku prúdu hybridný systém ďalej čerpá energiu z batérie. Ak sa stane, že na fotovoltaické panely nedopadá žiadne slnečné žiarenie a vo vašej batérii nie je žiadna energia, čo je bežné v zimných dňoch, používate energiu zo siete. Takisto, v prípade technickej poruchy čerpáte elektrinu ďalej zo siete.

Tento systém je finančne najviac náročný, no medzi ľuďmi je o neho najväčší záujem, pretože je najideálnejším riešením pre domácnosti.

Zhrnutie

Zapojenie fotovoltaiky sa môže zdať ako náročná záležitosť, najmä ak ide o svojpomocnú inštaláciu. Ak ste domáci kutil, opak je pravdou. To, ktorý systém je najvhodnejší pre vás, závisí najmä od vášho zámeru a možností. V každom prípade, ak budete mať nejakú otázku alebo budete potrebovať poradiť neváhajte sa na nás obrátiť.